top of page
Noviny

Aktuality

Připravujeme online kurz pro pedagogy „Pedagog a sociokulturní specifika romských žáků“

Platforma pro integraci Romů v Plzeňském kraji se sejde již naposledy

 

Platforma byla založena v březnu 2022 v rámci projektu „Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji“, který je financován z Fondů Norska 2014-2021 v rámci programu LP – Program Lidská práva. Vzhledem k blížícímu se konci realizace tohoto projektu (30. 4. 2024) proběhne závěrečné setkání členů Platformy, a to 4. 3. 2024 v 10.00 v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje. Na tomto závěrečném setkání zhodnotí členové svou dosavadní činnost. Platforma, jak se ukázalo, je velmi potřebná, protože v Plzni chyběla iniciativa, která by podpořila neziskový sektor, síťování a spolupráci mezi jednotlivými organizacemi. Proto budeme na setkání diskutovat především o dalším působení Platformy, propojení neziskového sektoru s nově založenou Radou Romů města Plzně a Agenturou pro sociální začleňování.

V Plzni funguje Platforma pro integraci Romů v Plzeňském kraji

Platforma pro integraci Romů, která vznikla v loňském roce v Plzeňském kraji za finanční podpory Norských fondů, Programu lidská práva, se sejde již pošesté.

Její další setkání je plánované na 18. 9. 2023 od 10. hodiny, opět v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje. Při svých jednáních se Platforma primárně zabývá tématy, která si vymezila na svém úv
odním ustavujícím setkání 21. 3. 2022.
Projednávána je především situace v oblasti bydlení, vzdělávání, dluhová problematika a stav soužití Romů s majoritní společností.

Platforma definovala nejčastější nedostatky v oblasti bydlení, kterými jsou např. nedostupnost standardního bydlení pro vícečlenné romské rodiny, nedostatečná kapacita obecního bydlení, ve kterém převládají především malé byty, podmínky a pravidla pro přidělování obecních bytů, diskriminace na trhu s bydlením pro romské domácnosti, vyso
ké vstupní náklady pro bydlení apod. V oblasti vzdělávání romských dětí rezonuje existence segregovaných škol, případy rozdílného přístupu k dětem a nevhodného chování pedagogů vůči romským dětem v podobě rasistických poznámek nebo třeba náročnost školského systému pro rodiče, kteří pak nedokáží dětem s výukou pomoci. Tyto aspekty potlačují zájem romských dětí o vzdělávání a vede k jeho předčasnému ukončení. S uvedenými tématy je úzce propojena také zmiňovaná dluhová problematika, která je následně navázána na často nízké příjmy z hůře placených zaměstnání či závislosti na dávkovém systému. Dluhy či nedostatek finančních prostředků značně eliminuje přístup ke standardnímu bydlení, přitom stav bydlení ovlivňuje kvalitu života lidí ve všech jeho oblastech a integrace bez standardního bydlení je hodně problematická, ne-li nemožná.

Na definované problémy bude Platforma reagovat konkrétními postupy, a to především jejich veřejnou prezentací a úzkou spoluprací s příslušnými zástupci města Plzně a krajského úřadu a dalšími stakeholdery z oblasti problematiky romské integrace. Žádoucí je také posilovat systém komunitní práce v regionu a nutnost zapojovat Romy do tvorby inkluzivních strategií a opatření.

Výstupy z projektu za rok 2022

Připravujeme vzdělávací seminář pro sociální pracovníky "Jsem OK, jsi OK", který se bude konat ve dnech 15. a 16. listopadu 2022 od 9:00 do cca 16:30 hodin v prostorách Magistrátu města Plzně, Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování, Jagellonská 8, Plzeň. Kurz je akreditován MPSV ČR a zájemci se mohou přihlásit do 11. listopadu 2022 na e-mail: barbora.mendlova@tadyated.org

 Připravujeme seminář pro pedagogické pracovníky "Pedagog a sociokulturní specifika romského žáka"

Platforma pro zlepšení integrace Romů se v Plzni sejde již potřetí

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás

bottom of page