top of page
Image by Laura Ockel

Spolupracující organizace

Logo.jpeg

Norské fondy 2014-2021 LP – Program Lidská práva

Obecným cílem programu je zlepšit situaci v oblasti lidských práv (včetně oblasti domácího a genderově podmíněného násilí) a bojovat proti diskriminaci a extremismu v České republice. Program bude podporovat implementaci lidskoprávních standardů v České republice. Bude také přímo zaměřen na podporu ohrožených skupin s vysokým rizikem diskriminace a sociálního vyloučení, jako jsou například Romové.

Araart.png

AraArt, z.s.

ARA ART propojuje lidi, umění, akci i přesvědčení v souvislou činnost – ARTIVISMUS. Zabývá se uměleckou tvorbou a pořádáním kulturních akcí se sociálním rozměrem a přesahem. Kromě všeobecných kulturních a společenských aktivit je speciálním tématem ARA ART romská LGBT+ menšina a problematika tzv. vícečetné diskriminace.

Tady a ted logo.png

 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s. 

Naším posláním je napomáhat sociálně vyloučeným jednotlivcům a rodinám v přístupu ke společenským zdrojům a příležitostem. Činnost organizace se zaměřuje především na osoby nízko-kvalifikované, dlouhodobě nezaměstnané a zpravidla i etnicky stigmatizované či jazykově znevýhodněné. Vycházíme z přesvědčení, že lidé, kteří žijí v podmínkách sociálního vyloučení si osvojují způsoby jednání, které jim brání v příležitostech a komplikují jim integraci do života mimo uzavřený svět sociálního vyloučení.

CPKP logo.png

Centrum pro komunitní práci, z.s.

Centrum pro komunitní práci je nezisková organizace, která vznikla v roce 1996. Jsme přesvědčeni, že občan má právo podílet se na zásadních rozhodnutích v jeho obci, městě či regionu. Proto je naším posláním posilování místních komunit, podpora občanské angažovanosti a účasti veřejnosti na rozvoji obcí, měst a regionů. Díky dlouhodobému působení v Plzeňském kraji, intenzivní spolupráci s partnery z řad samosprávy, neziskových organizací, základních a středních škol, podnikatelů i aktivních jednotlivců známe a stále hlouběji poznáváme území, ve kterém působíme, jeho problémy a možnosti. Nedílnou součástí naší činnosti je vzdělávání ve výše uvedených tématech, sdílení zkušeností z národní i mezinárodní úrovně a tvorba dlouhodobých rozvojových strategií.

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás

bottom of page